Monday, March 28, 2011

Weekly Reflection 5

Selama 4 jam berada di kelas FOP (^_^)

Belajar c++ seperti biasa dan kami diberi tugas untuk menyelesaikan latihan berikut dalam Forum.

Jawapan akan dihantar dan lampirkan dalam Forum. Setiap kumpulan perlu membuat perbincangan kerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka sebelum akhir kelas.

Akhirnya, seperti biasa untuk [/ list] Mingguan Refleksi untuk seminggu.

~ Kelas Tamat ~

No comments:

Post a Comment